Suna-ne la0040748433433

Notă de informare privind protecția datelor personale 

SC AGENŢIA 1 EST TURISM SRL GALAŢI (Agenţia 1 Est Turism) este o agenţie de turism cu sediul în Galaţi, str Siderurugiştilor nr. 5 bl. PS1A, T1/23, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/473/2012, CUI 30087530 care comercializează servicii turistice, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali şi în acest sens, prelucrează date cu caracter personal la punctul de lucru din Galaţi str. Siderurgiştilor nr. 15, bl. SD10A/21 parter, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabil din 25.05.2018. Datele de contact ale Agenţiei pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate (clienţi) sau formularea de cereri sunt următoarele: e-mail: office@sfinxturism.ro telefon: 0040748433433.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, Agenţia 1 Est Turismsolicită anumite date cu caracter personal pe care le tratează/prelucrează cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, respectând confidențialitatea tuturor clienților săi. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților, primite direct/indirect, se face în funcție de opțiunea exprimată și în vederea îndeplinirii scopului susmenționat.Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

SC AGENȚIA 1 EST TURISM S.R.L. colectează și prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a)     specifice domeniului de activitate:

 • în scopul furnizării de produse / prestării de servicii din domeniul turismului
 • în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății;
 • în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății;
 • în următoarele scopuri toate vizând domeniul turistic, în măsura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:

- Furnizarea de informații cu privire la oferte comerciale;                        

- Furnizarea de informații cu privire la evenimentele Societății;               

- Furnizarea de servicii de cazare, atât în ţară cât şi în străinătate, în unităţi de cazare de diferite categorii, conform criteriilor de clasificare ale fiecarei ţări, criterii ce pot diferi de cele din România;

- Furnizarea de servicii de rezervări şi emiteri de bilete de avion pe curse interne şi internaţionale;

- Furnizarea de servicii de organizare a altor servicii turistice şi de protocol la cererea beneficiarului;

- Furnizarea de servicii de organizare de evenimente;

- Furnizarea de servicii de asistenţă turistică de specialitate;

- Furnizarea de servicii de asigurare medicala de călătorie;

- Furnizarea de servicii de închiriere autovehicule de transport persoane;

- Furnizarea de servicii de curierat pentru documentele de călătorie emise;      

- Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele și serviciile Societății referitor la gradul de mulțumire al clienților.

b)     în scopuri administrative:

 1. evidența petenților;
 2. gestiune economico-financiară;
 3. resurse umane.

Refuzul de a furniza anumite date cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării de către  SC AGENȚIA 1 EST TURISM S.R.L. a serviciilor solicitate. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC AGENȚIA 1 EST TURISM S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajații desemnați ai societății, persoana vizată, partenerii contractuali ai societății, societăților bancare la care angajații au deschise conturi și pe care le-au comunicat către SC AGENȚIA 1 EST TURISM S.R.L., instituții publice autorizate să prelucreze date cu caracter personal ( de ex. ANAF, REVISAL, etc.).

Datele personale pe care le colectează Agenţia 1 Est Turism sunt următoarele:

 • nume şi prenume: sunt necesare pentru întocmirea bonurilor de comandă, confirmărilor de oferte, facturilor, chitanţelor, contractelor, voucherelor, tichetelor de îmbarcare şi asigurărilor medicale;
 • adresa de domiciliu: este necesară pentru întocmirea facturilor, chitanţelor şi contractelor, precum şi pentru corespondenţă;
 • seria şi perioada de valabilitate ale cărţii de identitate şi/sau paşaportului: sunt necesare pentru întocmirea bonurilor de comandă, confirmărilor de oferte, facturilor, contractelor, voucherelor şi tichetelor de îmbarcare;
 • număr de telefon: este necesar pentru întocmirea bonurilor de comandă, confirmărilor de oferte, contractelor şi voucherelor, precum şi pentru comunicare;
 • adresa de e-mail şi/sau a unei reţele de socializare: sunt necesare pentru întocmirea bonurilor de comandă şi confirmarea ofertelor, dar şi ulterior, pentru transmiterea de newslettere, oferte, promoţii etc. în cazul în care persoana vizată (clientul) și-a exprimat în mod explicit acordul.

Deasemenea, în situaţia în care se accesează site-ul www.sfinxturism.ro şi se efectuează logarea, Agenţia 1 Est Turism colectează adresa de e-mail cu care persoana vizată (clientul) s-a logat, pentru transmiterea de newslettere, oferte, promoţii etc. în cazul în care a fost exprimat în mod explicit acordul.

Pentru procesarea corectă a datelor personale în vederea întocmirii documentelor, trebuie prezentate Agenţiei 1 Est Turism copii ale cărţilor de identitate şi/sau paşapoartelor, deoarece responsabilitatea pentru corectitudinea  datelor cu caracter personal transmise aparţine în totalitate solicitantului, iar dacă se constată neconcordanţe între rezervarea transmisă agenţiei şi datele reale ale turiştilor, diferenţele de tarif apărute după corectarea rezervării vor fi facturate ulterior şi suportate integral de către solicitant.

Scopul principal al prelucrării datelor cu caracter personal ale clienţilor este prestarea de către Agenţia 1 Est Turism a serviciilor sale în contextul:

 1. încheierii și executării contractelor la care clientul este parte, inclusiv realizarea de plăți on-line, conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament;

             b.  prestării serviciilor, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament;

             c.  prezentării și promovării serviciilor sale, conform art. 6 alin. 1 lit. a și art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament.

            d.  îndeplinirii unor obligații legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament;

             e.  protejarea și/sau realizarea intereselor sale legitime, conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament, care implică prelucrarea  datelor  în  vederea  realizării  activității  societății  (contractare,  contabilitate, marketing, management, etc.

În considerarea celor expuse mai sus, Agenţia 1 Est Turism colectează datele personale pentru:

 • configurarea pachetelor turistice solicitate de client;
 • rezervarea şi achiziţionarea biletelor de transport (avion, tren, autocar, etc.);
 • transmiterea de newslettere, oferte, promoţii de turism.

Datele personale sunt prelucrate la punctul de lucru şi sunt transmise partenerilor - interni şi externi, în funcţie de locul unde se prestează serviciul solicitat de client - de la care sunt achiziţionate sau intermediate serviciile de turism (cazare, masă, transport, activităţi, etc.). ori asigurări. Temeiul juridic al unui astfel de transfer este cel prevăzut de art. 49 alin. 1 lit. c din Regulament.

Datele personale colectate sunt păstrate la nivelul Agenţiei 1 Est Turism, în funcţie de reglementarea legală ce vizează termenele şi condiţiile de arhivare ale documentelor pe care sunt conţinute, astfel:

 • 5 ani – bonurile de comandă, confirmările de oferte, contractele, voucherele, tichetele de îmbarcare şi asigurările medicale;
 • 10 ani – facturile şi chitanţele.

Datele personale colectate sunt prelucrate şi stocate în condiţii de siguranţă, aplicându-se măsurile tehnice adecvate pentru a le proteja împotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

 

Principii de protecţie ale datelor cu caracter personal:  

 • colectarea şi procesarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite si legitime;  
 • procesarea datelor personale se face într-o maniera legală, corectă și transparentă;
 • toate datele personale vor fi păstrate în strictă confidențialitate și securitate;
 • datele personale nu vor fi partajate terților decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii, conform acordurilor existente între părți;
 • pentru păstrarea datelor personale actualizate, se recomandă clienţilor să informeze agenţia despre orice schimbare sau neconcordanţă;
 • pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale, cererea trebuie obligatoriu să fie semnată și datată;
 • abonarea la newsletter oferă posibilitatea de a fi la curent cu promoțiile, programele de fidelizare, acces la istoricul de comenzi, vouchere, coduri de discount şi oferte personalizate prin adresa de e-mail pusă la dispoziția Agenţiei 1 Est Turism.

Drepturile persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

            Agenţia  promovează  transparența  și  controlul  în  tot  ceea  ce  înseamnă  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  ale beneficiarilor serviciilor sale, cu garantarea următoarelor drepturi minime:

 1.   dreptul de a avea acces la date - Agenţia 1 Est Turism va comunica persoanelor vizate, la cerere și în principiu gratuit, informații privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost divulgate sau urmează să fie divulgate, temeiul legitim al prelucrării și al divulgării, perioada preconizată de stocare sau criteriile de determinare a acestei perioade;
 2.   dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, persoana vizată are posibilitatea  să  ceară  Agenţiei 1 Est Turism  rectificarea  și/sau  completarea  acestora.  Agenţia 1 Est Turism  va  comunica  cererea  de rectificare tuturor terților ce procesează în numele său respectivele date cu caracter personal și va verifica modul de soluționare a cererii de către terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 3.   dreptul de  a  solicita  restricționarea prelucrării datelor – Agenţia 1 Est Turism va  restricționa prelucrarea  datelor  (cu  excepția stocării) în următoarele situații:

                i.  atunci când s-a constatat inexactitatea datelor prelucrate, pentru perioada necesară verificării inexactităților și eventual rectificării acestora; 

               ii.  când  prelucrarea  este  ilegală  iar  persoana  vătămată  se  opune  ștergerii  acestor  date  solicitând  în  schimb restricționarea prelucrării;

              iii.  când pentru Agenţie prelucrarea datelor nu mai este necesară însă persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

              iv.   în  perioada  în  care  se  verifică  dacă  într-un  anumit  caz  de  prelucrare  interesul  legitim  al  Persoanei  Vizate prevalează asupra interesului Agenţiei 1 Est Turism.

 1.   dreptul de a solicita ștergerea datelor – Agenţia 1 Est Turism va șterge datele, la cerere,în situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu mai subzistă niciun temei legal pentru prelucrare, precum și în situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod illegal;
 2.   dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator  – la cererea persoanei vizate, Agenţia 1 Est Turism va transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta;
 3.   dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri – în lipsa consimțământului persoanei vizate, emis conform legii, Agenţia 1 Est Turism nu va prelucra datele acesteia în scopuri de marketing.
 4.   dreptul de a se opune unui proces decizional automatizat;

h.  dreptul  de  a-și  retrage  consimțământul  atunci  când  prelucrarea  se  face  în  temeiul  acestuia,  cu  mențiunea  că prelucrările realizate anterior retragerii consimțământului sunt valide.

            Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC AGENȚIA 1 EST TURISM S.R.L. din Galați, str. Siderurgiștilor nr. 5, bl. PS1A, sc.1 ap. 23 sau la email dataprotection@sfinxturism.ro.

                                                                          ADMINISTRATOR

Am inteles
Acest website folosește cookie-uri. Mai multe detalii